Gwarancja

GWARANCJA

LEXWO oferuje ograniczoną gwarancję. O ile nie stwierdzono inaczej produkty LEXWO objęte są gwarancją względem defektów fabrycznych materiału oraz wykonania, a LEXWO, wg własnego uznania, naprawi lub wymieni produkty, których dotyczy wyżej wspomniany defekt. Firma LEXWO zapewnia gwarancję w razie pęknięć, awarii złączy oraz korozji w trakcie zwykłej obsługi. Narzędzia przejawiające oznaki zużycia w wyniku zwykłej obsługi nie należy uznawać za wadliwe. Modyfikacja lub innego rodzaju zmiany produktów lub brak należytego dbania o produkt, w tym stosownego czyszczenia i konserwacji, mogą skutkować unieważnieniem gwarancji. Ostrzenie oraz nieznaczne operacje na końcówce narzędzi są rutynowymi pracami konserwacyjnymi przy normalnej obsłudze i nie są objęte gwarancją.

 

Zwroty

 • Klienci, którzy dokonali zakupu u „LEXWO.PL” mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od daty otrzymania produktów. Jednakże LEXWO.PL zachowuje prawo do zatwierdzenia oraz przeprowadzenia wstępnej oceny przed podjęciem decyzji o wymianie lub zwrocie gotówki. 
 • Zwrot gotówki będzie dotyczył wyłącznie produktów nieużywanych, tj. produktów w oryginalnym oraz kompletnym opakowaniu. 
 • Poniesione koszty transportu nie będą zwracane. 
 • Aby zwrócić produkt, prosimy załączyć dokument wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które mamy przelać pieniądze. 

 

Gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków:

 • Gwarancja LEXWO w zakresie wad fabrycznych automatycznie przestaje obowiązywać w razie niestosownej dbałości o produkt oraz/lub nienależytej konserwacji. 
 • LEXWO zwykle nie określa maksymalnego czasu użytkowania jaki przewidziano dla narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku. Okres przydatności do użytku tychże urządzeń uzależniony jest od wielu czynników, w tym sposobu oraz okresu użytkowania, oraz zarządzania produktem poza okresem użytkowania. Dokładna kontrola oraz test funkcjonalny urządzenia przed użyciem jest najlepszym sposobem na określenie okresu trwałości użytkowej produktów medycznych. 
 • Nowe narzędzia powinny być dokładnie czyszczone przed każdym użyciem. Nie należy wyciągać z opakowania oraz poddawać pracy sterylizatora. 
 • Unikać umieszczania utlenionych lub zardzewiałych narzędzi do roztworów wyjaławiających czy dezynfekcyjnych, gdyż stanowi to zagrożenie dla innych narzędzi. 
 • Nie należy korzystać z zużytych, uszkodzonych oraz utlenionych narzędzi, ponieważ nie są już w stanie spełnić swoich funkcji. Proszę zauważyć, że niektóre rodzaje uszkodzeń (tj. korozja, rdza, plamy) dotykają także nienaruszone narzędzia. 
 • Sterylizacja nie jest alternatywą dla czyszczenia czy konserwowania narzędzi. 
 • Czyszczenie ultradźwiękowe nie ma właściwości sterylizujących.
 • Zużycie wynikające z normalnej obsługi (np. stępianie się ostrzy narzędzia, zużycie zapięć oraz znaczne poluzowanie łączeń) oraz podobne przypadki określone w karcie gwarancyjnej, 
 • niestosowne użycie, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem,
 • uszkodzenie mechaniczne lub nadmierne obciążenie,
 • uszkodzenie w wyniku korozji (np. odbarwienia) wynikające z kontaktu ze żrącymi substancjami chemicznymi (np. roztwory solne) 
 • niewłaściwa obsługa, czyszczenie oraz konserwacja w trakcie przygotowania do ponownego użytku lub utylizacji, 
 • niestosowna sterylizacja,
 • naprawa przez nieupoważniony personel.