Opieka narzędziowa

Czyszczenie oraz pielęgnacja narzędzi LEXWO

Jako profesjonalista dążyć do zapewnienia najwyższej jakości oraz integralności narzędzi kosmetycznych, dentystycznych oraz medycznych. Chcesz także zapewnić ochronę tym wysokogatunkowym produktom.
Koszt wymiany narzędzi chirurgicznych znacznie przekracza koszt ich konserwacji. Dlatego niezwykle istotny jest kompleksowy program konserwacji. Przewodnik firmy LEXWO stanowi doskonałą pomoc w tym zakresie.

Dbałość oraz konserwacja

Stosowna dbałość o narzędzia chirurgiczne zaczyna się od właściwego czyszczenia. Niniejszy przewodnik określa zasady stosownego mycia, czyszczenia oraz sterylizacji wszystkich rodzajów narzędzi medycznych. Stosowna dbałość oznacza także regularną konserwację tych niemieckich narzędzi, w tym ostrzenie oraz renowację. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych wydłuży przydatność do użycia narzędzi na wiele lat oraz zapewni ich bezbłędną prace.

Umyj oraz przepłucz narzędzia w zalecanych roztworach przygotowanych specjalnie dla narzędzi chirurgicznych niezwłocznie po zakończeniu procedur zapobiegania zasychaniu krwi lub resztek, w przeciwnym wypadku czyszczenie będzie utrudnione. W przypadku gdy narzędzia czyszczące nie są wyposażone w drucianą szczotkę lub druciak, może to wpłynąć na odporność narzędzia na korozję. Narzędzia wykonane z różnych materiałów nie należy przechowywać razem (stal nierdzewna, miedź, stal węglowa). Czyszczenie ultradźwiękowe uznawane jest za najefektywniejszą metodę czyszczenia narzędzi chirurgicznych. Zawsze należy zapewnić pełne cykle czyszczenia tak, aby wszystkie pozostałości po detergentach oraz roztworach czyszczących zostały wypłukane ciepłą wodą z wszystkich łączeń oraz zawiasów. W przypadku sterylizacji reaktorem ciśnieniowym należy upewnić się, że narzędzia znajdują się w pozycji otwartej tak, aby rozszerzenie metalu wywołane działaniem ciepła nie powodowało pęknięć czy uszkodzeń. Narzędzi nie należy poddawać pracy urządzenia czyszczącego przez okres dłuższy niż 3 godziny. Po zakończeniu czyszczenia należy przepłukać narzędzia i usunąć roztwór czyszczący. Należy zapewnić smarowanie narzędzi po przepłukaniu oraz sterylizacji. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie narzędzi są czyste oraz wolne od plam. Należy pamiętać o przeprowadzeniu kontroli każdego narzędzia pod kątem jego funkcji oraz stanu.

Czyszczenie po zabiegu

Proces mycia powinien zacząć się w ciągu 20 minut po zabiegu, nawet jeśli sterylizacja będzie miała miejsce znacznie później. Mycie narzędzi w ciągu kilku minut po zabiegu zapobiega zasychaniu krwi i stanowi najlepszą obronę przed korozją, powstawaniu wżerów oraz przebarwieniem.
Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych roztworów do mycia, dezynfekcji oraz smarowania. Niezatwierdzone roztwory to te, które nie określają wyraźnie na etykiecie: „przeznaczone do narzędzi chirurgicznych”. Zatwierdzone roztwory zostały specjalnie przygotowane dla narzędzi chirurgicznych oraz cyklu sterylizacji. Ich etykiety wskazują na takie użycie.

Sterylizacja

Wszystkie narzędzia chirurgiczne należy wysterylizować przed zabiegiem w celu uniknięcia infekcji. Jednak nawet sterylizacja może pozostawiać substancje zanieczyszczające jeśli nie przeprowadzono właściwego czyszczenia. Należy wysterylizować narzędzia za pomocą zapadek. Dzięki temu możliwa jest lepsza penetracja parowa. Dodatkowo zapobiega pęknięciom blokad (w miejscu zawiasów). W przypadku użycia panewki lub tacy, zalecamy z te z dziurkami. To także umożliwi lepszą penetracje pary oraz wspiera bardziej efektywne suszenie. Dla lepszej wydajności należy umieścić ciężkie narzędzia u dołu, a lżejsze i bardziej delikatne u góry. W przypadku sterylizacji w papierowych lub plastikowych torbach, nie należy układać ich jeden na drugim. Jeśli to możliwe torby powinny być sterylizowane na boku, opierając się o ścianę komory sterylizatora.

Czyszczenie ultradźwiękowe

Niezbędną metodą czyszczenia jest czyszczenie ultradźwiękowe. Ta metoda jest najwydajniejszą oraz najefektywniejszą techniką dostępną na dzień dzisiejszy. Czyszczenie ultradźwiękowe jest 16 razy bardziej wydajne niż czyszczenie ręczne. Należy umieścić narzędzia w układzie ultradźwiękowym na 10-15 minut oraz wykorzystać ultradźwiękowy roztwór o neutralnym pH. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych wskazówek dla czyszczenia ultradźwiękowego:

  1. Przed umieszczeniem w układzie ultradźwiękowym, należy ręcznie zmyć wszelkie pozostałości mydłem o neutralnym pH. 
  2. Przed umieszczeniem narzędzi w układzie ultradźwiękowym, należy aktywować maszynę ultradźwiękową oraz pozwolić jej pracować przez 10 minut w celu odgazowania roztworu. Ten proces usuwa gaz oraz pęcherzyki powietrza z roztworu. 
  3. W przypadku wszystkich rodzajów czyszczenia, należy otworzyć wszystkie narzędzia tak, aby mechanizm zapadkowy oraz blokady były w pełni poddane procesowy czyszczenia. 
  4. Należy upewnić się, że narzędzia mają dużo wolnego miejsca. Nie należy przeładowywać ultradźwiękowej oczyszczarki. 
  5. Nie należy mieszać różnych metali (tj. aluminium czy stal nierdzewna) w tym samym cyklu. 
  6. Po zakończeniu cyklu, niezwłocznie wyjąć narzędzia oraz przepłukać je. 
  7. Dokładnie wysuszyć narzędzia ręcznikiem upewniając się, że nie pozostały żadne wilgotne miejsca. 

Należy wykorzystać destylowaną wodę lub wodę wodociągową z roztworem ultradźwiękowym o neutralnym pH w celu poprawnego wypełnienia zbiornika oczyszczacza. Nigdy nie należy korzystać z ręcznego namydlania oczyszczacza ultradźwiękowego oraz zawsze należy stosować odpowiednie rozcieńczenie. Ultradźwiękowy roztwór czyszczący o neutralnym pH po odpowiednim zmieszaniu skutecznie redukuje napięcie powierzchniowe roztworu oraz zwiększa ultradźwiękową kawitację. Roztwór powinno się zmieniać co najmniej raz dziennie lub częściej jeśli występuje jego zabrudzenie lub zmętnienie. Należy tylko podłączyć maszynę do gniazdka.

Smarowanie

Jednym z najłatwiejszych, lecz jednocześnie najefektywniejszych sposobów utrzymania narzędzi w doskonałym stanie jest smarowanie ich po każdym czyszczeniu. Stosowne smarowanie chroni ruchome części narzędzi przez przetarciami oraz innymi uszkodzeniami, jednocześnie zapobiegając stępieniu oraz odkształceniu łączeń i zawiasów. Ruchome części narzędzi, tj. łączenia, blokady, zapadki, połączenia gwintowe należy regularnie smarować. Przed przeprowadzeniem sterylizacji ciśnieniowej należy nasmarować wszystkie narzędzia posiadające ruchome części. Należy korzystać wyłącznie z chirurgicznych lubrykantów na bazie wody, ponieważ mają one możliwość penetracji parowej.

Ochrona zakończeń

Wykorzystanie ochrony zakończeń to dobra praktyka, która zapewnia ochronę narzędzi przed uszkodzeniem. Bardzo często zdarza się, że uszkodzeń narzędzi wynikających z braku ochrony ich zakończeń nie można naprawić, co skutkuje koniecznością wymiany narzędzia. Ochrona zakończeń dostępna jest w wariancie z otworami oraz bez otworów. Pierwszy wariant jest bezpieczniejszy, ponieważ łatwiej je można usunąć z narzędzia, co ogranicza urazy palców. Kolejną zaletą wariantu z otworami jest zwiększone poddanie powierzchni urządzenia działaniu sterylizacji. Ochronę zakończeń można zastosować w przypadku zakończeń spiczastych nożyczek lub innych ostrych narzędzi, haczyków skórnych, dystalnych końcówek lub innych sztywnych elementów chroniących krawędzie skrawające.

Przyczyny korozji – odbarwienia, wżery oraz plamy

Pozostałości chirurgiczne, tj. krew, ropa oraz inne wydzieliny zawierają jony chlorkowe, które prowadzą do korozji, objawiającej się najczęściej ciemnymi plamami. Jeśli krew pozostanie na narzędziu przez pewien okres czasu (20 minut lub dłużej, narzędzie posiadało będzie odbarwienia, zwłaszcza jeśli pozwolimy pozostałościom zaschnąć. Dlatego zawsze należy dokładnie czyścić oraz suszyć każde narzędzie po użyciu. Sterylizować należy wyłącznie czyste narzędzia. Najbardziej niekorzystną procedurą jest sytuacja, w której pozwolimy zaschniętej krwi na trwałe utrwalić się w formie odbarwienia w trakcie sterylizacji ciśnieniowej. Temperatura sterylizacji reaktorem ciśnieniowym (250º–270ºF lub 121º–132ºC) spowoduje reakcje chemiczne, które mogą doprowadzić do utrwalenia plam.

Pamiętaj – sterylizacja ciśnieniowa nie czyści, jedynie sterylizuje.

Środki i substancje czyszczące także mogą być źródłem korozji. Silne substancje oraz takie, które zawierają właściwości chemiczne kwasu lub roztwory alkaliczne, mogą prowadzić do powstawania wżerów lub odbarwień. Narzędzia należy myć mydłem o neutralnym pH (między 7pH a 8pH), które zostało zaprojektowane dla narzędzi chirurgicznych. W przypadku wyższego pH może dojść do uszkodzenia narzędzia. Nie należy korzystać z mydelniczek, lodine, wybielaczy, roztworów na bazie chlorheksydyny, mydła do prania, lub szczotek chirurgicznych. Produkty te prowadzą do powstawania plam oraz korozji. Zaleca się korzystanie ze szczotek do czyszczenia narzędzi, zwłaszcza ząbkowanych, z ostrzem tnącym, oraz miejsc zawiasów.

Wróg narzędzi medycznych

Poza wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji oraz czyszczenia narzędzi, niniejszy przewodnik dostarcza informacji o wrogach narzędzi medycznych. Woda oraz wilgoć wszelakiego rodzaju (zwłaszcza krew, ropa, pozostałości chirurgiczne oraz roztwory chlorheksydynowe) stanowią główną przyczynę odbarwień oraz wżerów. Jeśli pozwolimy wilgoci zaschnąć na narzędziach, doprowadzimy do poważnych uszkodzeń. Kolejnym wrogiem jest całkowite ostygnięcie czy mycie narzędzi niestosownym roztworem. Przykłady takich rozwiązań to mydelniczka, mydło do prania, wybielacz, roztwory typu jod, ogólne środki dezynfekujące, szczotka chirurgiczna, oraz szczególnie roztwory zawierające chlorheksydynę lub na bazie chlorku.